Karta identyfikacyjna grupy krwi

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zobaczyć wypadek, lub co gorsze w nim uczestniczyć? Takie wydarzenie jest niewątpliwie trudnym doświadczeniem. Niedawno jechałam do Berlina na kurs udzielania pierwszej pomocy. Dzień przed wyjazdem miałam silne przeczucie, żeby wyjechać z domu o 2 godziny wcześniej niż planowałam, żeby zdążyć na kurs rano. Na logikę nie miałam w tamtym momencie żadnych argumentów, żeby mogły potwierdzić słuszność moich przeczuć. Jednak posłuchałam mojej intuicji i wyjechałam wcześniej. I co się stało? Na trasie zdarzył się wypadek – zderzenie tira z samochodem osobowym. Ruch więc został wtrzymany, kierowcy musieli utworzyć korytarz życia, aby przepuścić karetki jadące na sygnale i straż pożarną do wypadku.

Nie będę dalej eskalowała tragizmu sytuacji, natomiast chciałabym się skupić teraz na tym jak w takich sytuacjach osoba, która uległa wypadkowi może szybciej otrzymać pomoc. Na przykład jeśli jest konieczne szybkie podanie krwi laboratorium musi najpierw wykonać test na grupę krwi. Po wypadku często każda minuta jest na wagę złota przy udzielaniu pomocy. Więc jeśli poszkodowani w wypadku mają przy sobie Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi (potocznie nazywaną KrewKartą) to dzięki temu ulegnie skróceniu czas na podanie krwi, która może uratować im życie, nim będzie za późno.

Dokument ten wiarygodnie poświadcza grupę krwi jej posiadacza. Na podstawie tego dokumentu można przeprowadzić transfuzję krwi z pominięciem oczekiwania na jej laboratoryjne ustalenie. Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi daje możliwość lekarzowi ominięcia procedury oznaczenia grupy krwi, zamawia jednoimienną z biorcą krew, a także jej składniki do pilnego przetoczenia.

Jak wygląda taka karta? Formatem przypomina kartę bankomatową, jest plastikowa, jest dwujęzyczna polsko-angielska. Zawiera grupę krwi, imię i nazwisko posiadacza KrewKarty, datę i miejsce urodzenia, pesel, daty badań obu próbek krwi, datę wystawienia KrewKarty i jej numer. Karta jest trwała, a jej ważność jest bezterminowa. Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi jest ważna z dowodem osobistym jej posiadacza.

Czy taką kartę można wystawiać dzieciom? Dzieciom poniżej 2 roku życia takiej karty nie wystawia się ze względu na niewykształcone w pełni jeszcze antygeny układu AB0. Obecność antygenu A lub B decyduje o przynależności do jednej z czterech podstawowych grup: A, B, AB, 0. Z kolei w osoczu krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnemu antygenowi w krwinkach.

Dzieciom starszym można ją wyrobić po okazaniu dokumentu tożsamości dziecka ze zdjęciem np. paszportu i oczywiście konieczne jest 2-krotne pobranie dziecku krwi do badania. Dane do karty oczywiście wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka i składa pod nimi swój podpis.

KrewKarta, Kto powinien ją posiadać?

kropla krwi - krewkarta

Idealnie byłoby gdyby każdy człowiek wyrobił sobie taką kartę, dla własnego bezpieczeństwa.

Szczególnie:

  • Kierowcy, motocykliści
  • Osoby często podróżujące
  • Ludzie szykujący się do zabiegów operacyjnych
  • Osoby wielokrotnie trafiające do szpitali
  • Kobiety w ciąży przy okazji obowiązkowego badania serologicznego mogą wyrobić sobie KrewKartę. Dzięki temu zaoszczędzą czas i nerwy przy konieczności nagłej lub planowej wizyty na oddziale ginekologiczno-położniczym w szpitalu

Pamiętajmy, że co roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków drogowych.

Karta identyfikacyjna grupy krwi. Gdzie można ją wyrobić?

Kartę Identyfikacyjną można wyrobić sobie w całym kraju np. w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przynależność do grupy krwi jest dla człowieka stała i niezmienna przez całe życie. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Jaki? W przypadku przeszczepienia szpiku kostnego może, ale nie musi nastąpić zmiana grupy krwi, dlatego że nowy szpik wytwarza czerwone krwinki z antygenami dawcy.

Poza antygenami A i B duże znaczenie ma też antygen D. Jeśli masz w swojej krwi antygen D to jesteś określana jako Rh+. U osób z Rh- nie występuje antygen D. Krew i składniki krwi powinno przetaczać się zgodnie z układem AB0 i Rh. Jest wyjątek. Jaki? W nagłych przypadkach dopuszcza się przetaczanie krwi innej grupy np. uniwersalnej 0 Rh-.